Start Smart

Skap psykologisk trygghet i ditt team

Mange grupper blir aldri team og trenger heller ikke bli det. Dersom man derimot skal skape resultater som betinger en felles ansvarlighet og gjensidig avhengighet, omtaler man det gjerne som et team. For at et team skal fungere optimalt, viser nyere forskning (Amy Edmonson og Google’s Aristoteles-prosjekt) at det må være en psykologisk trygghet blant teamets medlemmer, samt i teamet som helhet.

Start Smart

Norges Handelshøyskole har i samarbeid med AFF utviklet en en metode, Start Smart (https://www.nhh.no/research-projects-and-groups/start-smart/), som kan benyttes både ved oppstart og utvikling av ledergrupper, prosjektteam og styrer. Jeg tok selv det første initiativet til å prøve ut metoden på et styre gjennom en pilot sammen med AFF.

Jeg vil anbefale at det benyttes en ekstern fasilitator, da gruppens/teamets leder bør være en deltaker på lik linje med resten av medlemmene. I styrepiloten var jeg styreleder, men likevel en vanlig deltaker. Nå gjennomfører jeg Start Smart som ekstern fasilitator for andre grupper/team. Metoden kan gjennomføres i en workshop på 4 timer + 1 times oppfølging i etterkant. Resultatet vil garantert være et psykologisk tryggere team.

Hva er psykologisk trygghet? Det er en opplevelse av at du kan ta ordet, være uenig, stille spørsmål, komme med ideer eller be om hjelp uten at du trenger å frykte negative reaksjoner tilbake.

Referanser

Ta kontakt


for en uforpliktende prat!

Scroll to Top