Mentoring for personlig og faglig utvikling.

Mange ledere søker en ekstern mentor, en erfaren, uavhengig person som kan bidra til utvikle dem videre, samt gi dem en trygg arena utenfor egen bedrift, der de kan dele utfordringer, problemer og dilemmaer.

Varigheten på mentorrelasjonen bør være minst 1-2 år for å kunne gi ønsket effekt. Frekvensen på mentormøtene kan variere fra en gang i måneden til hyppigere. Møtene kan gjøres fysisk eller digitalt.

Jeg benytter et rammeverk basert på Jennybeth Ekeland sin bok “Mentoring – Lærende allianser i ledelse”. I boken skriver hun at “mentoring handler om å hjelpe personer til å frigjøre sitt potensial og bli den de ønsker å være – i jobbrollen og som menneske.”

I tillegg til å være mentor selv gjennomfører jeg også mentorkurs for både mentorer og mentees på det flerkulturelle programmet til Unity Spark, der jeg er mentorstøtte for ca. 40 mentorer.

En erfaren mentor vil sjonglere følgende roller:

Veiviser

  • Rådgiver – Gi ekspertråd og dele av sin erfaring
  • Historieforteller – Fortelle om egne opplevelser og erfaringer
  • Rollemodell – Gå foran med et godt eksempel

Pådriver

  • Kritisk venn – Gi tilbakemelding
  • Utfordrer Gi nye perspektiver
  • Sparringspartner – Gjennom dialog gi ny innsikt

Nettverkshjelper

  • Brobygger – Gi tilgang til nettverk
  • Døråpner – Bevisstgjøre om bruk av nettverk

Støttespiller

  • Bevisstgjører – Bidra til bevisstgjøring av ressurser,talent og potensial
  • Utvikler – Oppmuntre og støtte gjennom lytting, dialog og tilstedeværelse
Scroll to Top