E-posten skal fram – men når?

The right to disconnect

Med ujevne mellomrom reises spørsmålet om når på døgnet en leder kan sende e-post til sine ansatte. Dette er nå aktualisert gjennom at ett av de politiske partiene ønsker at Stortinget skal be regjeringen komme tilbake med nødvendig lovforslag. Hensikten er å lovfeste rett til å være frakoblet etter arbeidstid. Flere europeiske land har gjort tilsvarende, og EU skal behandle forslag til lovendring senere i år i form av et direktiv om «the right to disconnect». Ifølge arbeids- og inkluderingsministeren er ikke dagens arbeidstagere forpliktet til å være tilgjengelig utenfor arbeidstid, fordi de har arbeidsfri. Særlig mer detaljert er ikke bestemmelsene på dette punktet.

Post i brun konvolutt

La meg først ta deg med tilbake til midten av 90-tallet og min arbeidsgiver den gang, Telenor. Dette var i en tidlig fase av e-post som plattform for kommunikasjon. Stort sett benyttet vi en brun konvolutt med en tabell på utsiden. Inne i konvolutten lå den aktuelle informasjonen. I tabellen førte man med håndskrift inn dato og navn på avsender og mottaker. Denne ble så lagt i den enkeltes posthylle eller direkte på dennes skrivebord. Konvolutten ble så «resirkulert» mellom nye avsendere og mottakere inntil det ikke var flere ledige rader igjen i tabellen.

Som leder kunne jeg legge konvolutten i posthyllen eller på skrivebordet når som helst på døgnet. Det var ingen som stilte spørsmål om når det ble gjort, og ingen ble krenket. Det var så vidt jeg husker, heller ingen som følte seg presset til å stikke innom kontoret etter arbeidstid for å sjekke posthyllen sin. Hastet det å få posten frem, kunne jeg selvsagt ringe vedkommende.

E-post som standard

Etter at e-post overtok for majoriteten av disse konvoluttene, ble det etter hvert stilt spørsmål ved om lederen burde avgrense seg til å sende e-post i arbeidstiden. Med pandemien sterkt i minnet samt de siste års utvikling mht. fleksibel arbeidstid og -sted, kan en slik avgrensning bli en tvangstrøye, som jeg er usikker på om gagner noen. Det er også mange bedrifter som har ansatte og ledere i ulike tidssoner.

De fleste i arbeidslivet benytter sin jobbmail i arbeidssammenheng. Sannsynligvis er det arbeidsgiver som betaler for denne. Det er i tillegg opp til den enkelte å konfigurere varslinger på sin mobil og sin datamaskin. Med andre ord kan du selv styre når på døgnet du vil motta e-post fra din leder eller arbeidsgiver. Selvsagt kan din leder sette et fremtidig tidspunkt for utsending av e-post, men det vil samtidig frata deg muligheten til å besvare/lese den raskere om du skulle ønske dette. I en tillits- og ansvarsbasert bedriftskultur, vil din leder kanskje ikke vite akkurat hvor og når du jobber, bare du får jobben gjort. Kanskje du i dag prioriterer å være med din syke mor på formiddagen og heller jobbe ettermiddag og kveld? 

Forventningsstyring

Hos min forrige arbeidsgiver, Miles, hadde jeg følgende faste bunntekst i min e-postsignatur: 

«NB! Dersom du skulle motta denne e-posten utenfor normal arbeidstid (man-fre 08-16), forventer jeg ikke respons før du er tilbake på jobb.» Dersom det virkelig hastet, sendte jeg sms i tillegg. Kall dette gjerne forventningsstyring, noe som sjelden viser seg å være bortkastet.

I flere e-postsystemer er det mulig å definere når e-posten skal bli sendt/mottatt. Du kan altså skrive en e-post på kvelden, mens mottakeren først mottar den f.eks. kl.08 neste morgen. Selv vil jeg betrakte det som en ulempe, og noe som vil gitt meg redusert effektivitet, dersom jeg skulle motta en rekke e-poster om morgenen, i stedet for å motta dem etter hvert som de ble skrevet dagen før.

Jeg vil gjerne beholde retten til å sende e-post på det tidspunktet jeg jobber, samtidig som jeg har tillit til at mottakeren er en voksen person, som selv velger om hen vil motta disse innenfor eller utenfor (sin) arbeidstid.  

Artikler
Nyhetsbrev

*Ved å legge inn navn og e-post samtykker du i å motta e-post fra Servantleader.no. Du kan melde deg av når du vil.

Share
Scroll to Top