Uncategorized

Er retskrivnig egnetlig så vikktigt?

Med kadaverdisiplin pisket læreren inn kommaregler, riktig bruk av preposisjoner og korrekt verbbøying. Jeg har alltid vært opptatt av å skrive korrekt norsk. Ofte setter jeg listen så høyt at jeg selv ikke kommer over. Men i et stadig mer flerkulturelt samfunn, hvor viktig er egentlig norsk rettskriving? Min klasseforstander (kontaktlærer) på barneskolen på 70-tallet …

Er retskrivnig egnetlig så vikktigt? Read More »

Hjernen lurer deg. Lur den tilbake!

Hjernen lurer deg når du skal ta beslutninger. Slik lurer du den tilbake. Hjernen er en snedig innretning. Den tar mange ubevisste, kognitive snarveier som kan «lure» deg i beslutningsprosesser. Noen ganger kan det også føre til helt feile beslutninger. Du har nettopp tatt en balansert og gjennomtenkt beslutning. Eller har du egentlig det? Hjernen er …

Hjernen lurer deg. Lur den tilbake! Read More »

Reduser risikoen for feilansettelser

90 prosent av feilansettelsene kan unngås Nesten alle feilansettelser kunne vært unngått hvis de som ansetter var mer bevisst verdien av mange referansesamtaler av høy kvalitet. Ved å gjøre noen enkle grep kan de aller fleste feilansettelser unngås. Jeg har verken forskning eller undersøkelser som dokumenterer det, men basert på egen erfaring og diskusjoner med …

Reduser risikoen for feilansettelser Read More »

Mangfold – et mål eller et middel?

Er mangfold et mål eller et middel? Medici-familien skapte et mangfold ved å samle unge og eldre fra ulike yrkesgrupper. Dagens styrer må derimot definere sin egen strategi for å skape et perspektiv- og meningsmangfold. Dette med basis i hvilke mål de har for virksomheten og hvilke utfordringer de står foran. Mangfold kan nemlig være …

Mangfold – et mål eller et middel? Read More »

Scroll to Top